Ergotherapeutisch advies

Pieter Van Ruyskensvelde
pietervanruyskensvelde@telenet.be
0498 / 45 99 43
9620 Zottegem

Wie ben ik?

Pieter Van Ruyskensvelde

Erkend ergotherapeut

Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking zo autonoom mogelijk kunnen functioneren in hun eigen leefomgeving. Dit wordt vaak bemoeilijkt door een slechte accommodatie of door een gebrek aan hulpmiddelen. Daarom spits ik mij voornamelijk toe in het adviseren en begeleiden naar het geschikte hulpmiddel of juiste aanpassing van de woning. Dit kan er voor zorgen dat mensen met een beperking toch zelfstandig kunnen blijven wonen.

Oudere personen worden veel te snel naar een rusthuis doorverwezen. Vaak omdat de familie schrik heeft dat de oudere al te vaak zou vallen. Daarom richt ik mij ook naar deze mensen, door advies te verlenen naar valpreventie.

Dit doe ik steeds in de eigen leefomgeving van de cliënt. Dit omdat het functioneren op deze manier het best gesitueerd kan worden.

Ergotherapeutisch advies

Wat is ergotherapie?

Een ergotherapeut begeleidt personen die een beperking ondervinden in hun dagelijkse leven. Deze beperkingen kunnen zich voordoen in leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties. De ergotherapeut helpt met het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van het functioneren binnen deze dagelijkse situaties.

Een ergotherapeut probeert de levenskwaliteit te verbeteren door samen met de persoon op zoek te gaan naar een nieuwe manier van handelen, al dan niet gebruik makend van hulpmiddelen of aanpassingen. Tijdens deze interventies staat de cliënt altijd centraal.

Waarom ergotherapeutisch advies?

Vaak weten mensen die een beperking ondervinden in het uitvoeren van dagelijkse activiteit niet waar men terecht kan in verband met het aanschaffen van een hulpmiddel. Daarom komt ‘ergotherapeutisch advies’ bij u thuis om samen met u te bespreken welk hulpmiddel u de beste ondersteuning kan bieden, waardoor u uw dagelijkse activiteiten kan blijven uitvoeren.

Personen die genoodzaakt zijn te leven met een rolstoel hebben vaak nood aan een aanpassing van hun woning. Ook hierbij geef ik advies omtrent veranderingen. Niet enkel de ruimtes binnen in de woning zijn belangrijk, meestal is het grootste probleem de toegang tot de woning.

Ouderen met een verhoogd valrisico kunnen ook bij ‘ergotherapeutisch advies’ terecht. Hierbij krijgt men adviesverlening omtrent valpreventie. Er worden 2 aspecten bekeken: zowel de persoon zelf als zijn woning. Naast het advies worden er met de persoon ook oefeningen gedaan. Deze zijn gericht op het optimaliseren van het evenwicht en de spierkracht.

Behouden of verbeteren van de autonomie binnen de eigen leefomgeving, zorgt ervoor dat u kosten bespaard.

Hoe gaan we te werk?

Eerste contact gebeurt telefonisch of per mail.
Hierbij wordt de hulpvraag geschetst en wordt een afspraak gemaakt voor een eerste kennismakingsgesprek.

Korte kennismaking
Deze kennismaking gebeurt bij de hulpvrager thuis. Hierbij krijgt u informatie over hoe we te werk gaan. Daarnaast wordt bekeken hoe u op dit moment functioneert binnen uw leefomgeving. Is uw hulpvraag ‘valpreventie’, dan worden er tijdens het eerste gesprek enkele korte testen afgenomen.

Verdere opvolging
Indien u wenst verder te gaan, wordt er een 2de afspraak gemaakt. Hulpmiddelen worden voor u besteld en thuis geleverd. Voor woningaanpassingen wordt een adviesrapport opgesteld. Dit gebeurt telkens in samenspraak met de cliënt.

Tarieven

De adviesverlening omtrent valpreventie bestaat uit 5 huisbezoeken. De kostprijs hiervan bedraagt 150 euro voor de 5 huisbezoeken samen. Indien u niet alle huisbezoeken doorloopt, worden enkel de gebruikte visites in rekening gebracht.
De aanschaffing van een eventueel hulpmiddel niet bijgerekend.

Wanneer uw hulpvraag gaat over advies naar woningaanpassing, dan is dit afhankelijk van de grootte van de nodige aanpassing.

Als u buiten Zottegem woont, wordt er een kilometervergoeding aangerekend van €0.3456/km.

Terugbetaling

In bepaalde omstandigheden wordt ergotherapie terug betaald. Daarvoor moet u aan volgende criteria voldoen:

* Cliënt moet volledig revalidatieschema doorlopen hebben of op het punt staan dit te beëindigen (locomotorische- of neurologische revalidatie)
* In een erkend revalidatiecentrum bij RIZIV
* Voorgeschreven door revalidatiearts
* Binnen de 6 maand na beëindigen revalidatieschema (uitgezonderd beginbilan)
* In cliënt zijn leefomgeving

Realisaties


Wordt aangevuld

Links

  • VAPH – Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • RIZIV – Rijksinstituut voor Ziekte
  • Advys – leverancier van hulpmiddelen
  • Orteam – technisch orthopedisch centrum